Grains Heatmap

ZSU9
Soybeans
+0.38%
ZCU9
Corn
+0.35%
ZMU9
Soybean Meal
+0.34%
ZLU9
Soybean Oil
+0.32%
ZWU9
Wheat
+0.16%
ZRU9
Rough Rice
+0.05%
ZOU9
Oats
+0.00%

+0.00% 
                             
 +0.38%